Historie van de kerk

De kerk en toren van Midwolda

Omdat het oorspronkelijke Midwolda veelvuldig overstroomde, werd het dorp verplaatst naar een hoger gelegen zandrug. Daar werd in de 12e eeuw een romaanse kerk gebouwd,  met een lengte van 62 meter, wat opgravingen door het Biologisch Archeologisch Instituut van de RuG uitwijzen. Deze kerk was de gemeenschappelijke kerk van Midwolda en Midwolder Hamrik, het latere Niewolda. Bij hoog water werd de kerk echter omringd door het water, met als gevolg dat in 1667 een van de torens instortte. Hoewel de Groninger raad al in 1668 tot afbraak besloot, gebeurde dit pas daadwerkelijk in 1738.

Aan het begin van de 18e eeuw werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, merkwaardig genoeg in gotische stijl. Het werd een brede, rechthoekige zaalkerk met twee zadeldaken, later samengevoegd tot één. De 70 cm dikke muren met tweemaal versneden steunberen en spitsboogvensters geven het gebouw een gotisch karakter. In 1708 startte men met de bouw van een toren met vier geledingen; de derde en vierde geleding zijn achtkantig en van hout, waarbij de bovenste geleding bestaat uit een open achtkantige lantaarn op een klokvormig koepeldak.

De kerk bestaat uit één ruimte, gedekt met een laag houten tongewelf dat geflankeerd wordt door vlakke plafonddelen. Vanwege de lengte van de balken die het gewelf dragen en het extra gewicht van het gewelf is ondersteuning aangebracht in de vorm van zes kuilen met composietkapitelen. De grote korbelen onder de moerbalken zijn beschilderd met cartouches en rolwerk. Bij de laatste restauratie van 1965-‘72 is de traditionele kleur ossenbloedrood weer teruggebracht.

De preekstoel en het doophek zijn in Lodewijk XIV-stijl. De avondmaaltafel is mogelijk het oudste meubelstuk in de kerk (17e eeuw). Het orgel is het op één na grootste in de provincie, gebouwd door Hinsz in 1772.

De kerk, het orgel en de toren zijn tussen 1965 en 1972 volledig gerestaureerd. De toren werd in 2002 opnieuw opgeknapt. De kerk en het orgel ondergingen in 2004 een grote onderhoudsbeurt.